f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ว่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 01/07/2562 522/-/62/206 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 05/08/2562 522/20/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 03/09/2562 522/60/62/268 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
49 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน 07/09/2562 06/08/2562 522/20/62/236 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
50 ว่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2562 19/08/2562 522/-/62/264 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 06/08/2562 522/60/62/240 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 27/08/2562 522/60/62/267 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
53 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 16/08/2562 522/-/62/257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
54 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญาณจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 19/08/2562 522/-/62/262 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
55 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งพัดลมระบายอากาศและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 13/08/2562 522/-/62/252 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
56 ว่าจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งตะแกรงตักขยะภายในจุดรับน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 13/08/2562 522/-/62/249 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
57 ว่าจ้างเหมาทำการก่อสร้างบันได้ห้องเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๑ งาน 05/09/2562 13/08/2562 522/-/62/253 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
58 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน 04/09/2562 16/08/2562 522/70/62/258 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
59 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2562 24/07/2562 522/20/62/219 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
60 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์นำทาง Curb พร้อมหลักล้มลุกและเป้าสะท้อนแสง จำนวน ๑ งาน 04/09/2562 09/08/2562 522/-/62/247 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 239 รายการ