f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการตัดโค่นต้นไม้ยาง จำนวน 1 งาน 21/09/2562 13/09/2562 522/-/62/283 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
32 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 18/09/2562 12/09/2562 522/-/62/280 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 06/09/2562 522/60/62/272 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 11/09/2562 522/60/62/277 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 13/09/2562 522/60/62/281 ลว. 13 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
36 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 13/09/2562 522/85/62/280 ลว. 13 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
37 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 11/09/2562 522/35/62/275 ลว. 11 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 11/09/2562 522/35/62/273 ลว.11 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 11/09/2562 522/45/62/274 ลว.11 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 14/09/2562 13/09/2562 522/35/62/282 ลงวันที่ 13/09/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2562 11/09/2562 522/40/62/276 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 05/08/2562 522/40/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
43 ว่าจ้างเหมาทำการเจาะและตัด CONCRETE BARRIER เพื่อเปิดช่องระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 03/09/2562 522/-/62/270 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 05/08/2562 522/40/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
45 ว่าจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน 11/09/2562 09/09/2562 522/-/62/246 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 239 รายการ