f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 522/50/63/198 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 14/05/2563 522/60/63/195 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 522/45/63/200 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 522/60/63/192 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 522/60/63/190 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
36 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 ชม.2/eb./35/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
37 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 12/05/2563 ชม.2/eb./34/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 05/05/2563 522/60/63/189 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
39 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายและแผ่นพับ จำนวน 1 งาน 31/03/2563 522/-/63/186 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
40 จ้างเปลี่ยนดรัมแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน 30/04/2563 522/-/63/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
41 จ้างเหมาทำการดันท่อลอด จำนวน 1 งาน 30/04/2562 522/-/63/183 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
42 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 522/60/63/187 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 522/35/63/158 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 522/60/63/181 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 522/60/63/180 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 439 รายการ