f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 26/09/2562 522/35/62/292 ลว. 26 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 24/09/2562 522/60/62/290 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 13/09/2562 522/60/62/284 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
19 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 ชม.2/eb./ 37 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
20 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 ชม.2/eb./ 37 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
21 งานจ้างเหมาขุดล้อมย้ายพร้อมปลูกต้นไม้ในเขตก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 และตอน 2 ระหว่าง ตอน 1 กม.20+200 –กม.31+700 และ ตอน 2 กม.31+700 – กม.42+000 ปริมาณงาน 714 ต้น จำนวน 2 รายกา 24/09/2562 24/09/2562 ชม.2/eb./ 32 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 18/09/2562 522/40/62/287 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 18/09/2562 522/60/62/285 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 12/03/2562 522/30/62/074 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 24/09/2562 18/03/2562 522/30/62/072 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 24/09/2562 18/02/2562 522/30/62/052 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
27 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 06/09/2562 522/20/62/271 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
28 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 522/35/62/289 ลว. 23 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 23/09/2562 522/45/62/288 ลว. 23 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
30 ว่าจ้างเหมาทำการปรับแต่งพื้นที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 20/09/2562 522/-/62/255 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 239 รายการ