f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 522/45/63/200 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 522/60/63/192 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 522/60/63/190 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
19 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 ชม.2/eb./35/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
20 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 12/05/2563 ชม.2/eb./34/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 05/05/2563 522/60/63/189 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
22 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายและแผ่นพับ จำนวน 1 งาน 31/03/2563 522/-/63/186 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
23 จ้างเปลี่ยนดรัมแม่พิมพ์ จำนวน 1 งาน 30/04/2563 522/-/63/184 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
24 จ้างเหมาทำการดันท่อลอด จำนวน 1 งาน 30/04/2562 522/-/63/183 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
25 ซื้อวัสดุก่่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 522/60/63/187 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 522/35/63/158 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 522/60/63/181 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 522/60/63/180 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 522/60/63/179 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 27/04/2563 522/60/63/178 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 422 รายการ