f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 18/01/2562 522/60/62/072 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
227 จ้างติดตั้งอุปกรณ์นำทา curb พร้อมหลักล้มลุก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 15/01/2562 522/-/62/067 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 24/01/2562 09/01/2562 5226062063 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 24/01/2562 27/12/2561 5224562052 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
230 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน 24/01/2562 08/01/2562 5228562056 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
231 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ส่งของที่ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+250 – กม.20+350 RT. 22/01/2562 22/01/2562 ชม.2/eb./ 30 /2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
232 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 09/01/2562 5223562062 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
233 การจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง บริเวณ กม.9+357 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 ชม.2/eb./28/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 03/01/2562 522/60/62/055 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 03/01/2562 522/60/62/054 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 08/01/2562 522/60/62/059 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
237 จ้างปลูกต้นไม้ ่จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 09/01/2562 522/-/62/061 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
238 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน 15/01/2562 26/12/2561 522/85/62/049 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 26/12/2561 522/60/62/050 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 226 ถึง 239 จาก 239 รายการ