f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ว่าจ้างเหมาทำการเจาะและตัด CONCRETE BARRIER เพื่อเปิดช่องระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 522/-/62/270 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 522/40/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
228 ว่าจ้างเหมาทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน 09/09/2562 522/-/62/246 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
229 ว่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2562 522/-/62/206 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 522/20/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 522/60/62/268 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
232 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน 06/08/2562 522/20/62/236 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
233 ว่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 522/-/62/264 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 522/60/62/240 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
235 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 522/60/62/267 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
236 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมาย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 522/-/62/257 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
237 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญาณจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 522/-/62/262 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
238 ว่าจ้างเหมาทำการติดตั้งพัดลมระบายอากาศและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 522/-/62/252 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
239 ว่าจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งตะแกรงตักขยะภายในจุดรับน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 522/-/62/249 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
240 ว่าจ้างเหมาทำการก่อสร้างบันได้ห้องเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน ๑ งาน 13/08/2562 522/-/62/253 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 226 ถึง 240 จาก 422 รายการ