f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 15/02/2562 522/60/62/083 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 11/02/2562 522/60/62/085 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 08/02/2562 522/60/62/083 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
214 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2562 21/01/2562 522/70/62/073 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
215 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,157 ต้น 13/02/2562 13/02/2562 ชม.2/eb./32/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 30/01/2562 522/60/62/080 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
217 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 28/01/2562 522/-/62/077 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
218 จ้างตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 28/01/2562 522/-/62/076 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
219 จ้างตีเส้นและเครื่องหมายจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 12/02/2562 28/01/2562 522/-/62/077 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 30/01/2562 522/60/62/078 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
221 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 31/01/2562 522/35/62/081 ลว.31 ม.ค.2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 11/01/2562 522/40/62/066 ลว.11 ม.ค.2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 04/02/2562 11/01/2562 522/60/62/065 ลว.11 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 31/01/2562 16/01/2562 522/60/62/071 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
225 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 21/01/2562 522/60/62/074 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 211 ถึง 225 จาก 239 รายการ