f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 522/35/62/289 ลว. 23 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 522/45/62/288 ลว. 23 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
213 ว่าจ้างเหมาทำการปรับแต่งพื้นที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 522/-/62/255 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
214 จ้างเหมาทำการตัดโค่นต้นไม้ยาง จำนวน 1 งาน 13/09/2562 522/-/62/283 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
215 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 12/09/2562 522/-/62/280 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 522/60/62/272 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 522/60/62/277 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 522/60/62/281 ลว. 13 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
219 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 522/85/62/280 ลว. 13 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
220 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 522/35/62/275 ลว. 11 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
221 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 522/35/62/273 ลว.11 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 522/45/62/274 ลว.11 ก.ย. 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
223 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 13/09/2562 522/35/62/282 ลงวันที่ 13/09/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
224 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 522/40/62/276 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 522/40/62/233 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 211 ถึง 225 จาก 422 รายการ