f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนาย ๒๕๖๒) 04/09/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
17 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคา พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) 29/04/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 18/03/2562 522/40/62/078 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
19 จ้างติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 1 งาน 18/03/2562 522/-/62/115 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 16 ถึง 19 จาก 19 รายการ