แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
"ถนนสวยทั่วไทย" เพลงรอยยิ้มริมทางหลวง"
ลงวันที่ 14/06/2562

'