f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
ลงวันที่ 14/06/2562

ไหล่ทางมีไว้สำหรับรถฉุกเฉิน รถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถที่จอดเสีย


'