f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กรมทางหลวง ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 บริเวณ ด่านฯทับช้าง1และ2
ลงวันที่ 01/02/2562

'