f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงสารภี
ลงวันที่ 13/01/2562

หมวดทางหลวงสารภี
ริมทางหลวงหมายเลข 121 ที่ กม.0+075 
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. 0 5344 1150


'