f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงแม่ริม
ลงวันที่ 15/01/2562

หมวดทางหลวงแม่ริม

ริมทางหลวงหมายเลข 107 ที่ กม.9+300  
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180  
โทร. 0  5312 1571


'