แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
บุคลากรแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ลงวันที่ 14/01/2562
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายปฏิบัติการ

'