แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หน้าที่รับผิดชอบ
ลงวันที่ 14/01/2562

'