f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
"พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน"
ลงวันที่ 16/03/2563

วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้นายอาคม จุลธง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ หมวดทางหลวงสันกำแพง และหมวดทางหลวงเชียงใหม่

?? ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง ภายใต้โครงการ "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


'