f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
"การให้ความรู้ด้านการจราจร"
ลงวันที่ 15/08/2562

??วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562??
??...แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2... ??
??โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "การให้ความรู้ด้านการจราจร" แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
??โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


'