f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562
ลงวันที่ 26/07/2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมในพิธีฯ ณ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'