f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
มอบเกียรติบัตรแก่ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นและมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ลงวันที่ 27/05/2562

**มอบเกียรติบัตรแก่ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นและมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง**

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบเกียรติบัตรแก่ลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 และส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างให้แก่หมวดทางหลวงและหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'