f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2562 ณ พื้นที่บริเวณหมวดทางหลวงดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 23/05/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ พื้นที่บริเวณหมวดทางหลวงดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
#โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'