แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในเขตรอบคูเมืองเชียงใหม่ #สายด่วนกรมทางหลวง1586
ลงวันที่ 23/03/2562

วันที่ 23 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้หมวดทางหลวงสารภีและหมวดทางหลวงแม่ริม เป็นตัวแทนร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในเขตรอบคูเมืองเชียงใหม่

#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'