f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2561 ประเภท ทุนรางวัลเรียนดี
ลงวันที่ 28/12/2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2


'