f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ลงวันที่ 06/02/2566

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 (วันนี้) 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดยมี นายวิทยา ไชยนันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ ฝ่ายวิศวกรรม นางฐานิต พิงค์เจริญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หน้าอาคาร สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2


'