f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19)
ลงวันที่ 14/06/2564

นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่อยู่ในกลุ่มเสียงและผู้มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยรับการฉีดวัคซีน  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อาคารศูนย์อาหาร และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน ปฎิบัติวิถีชีวิตใหม่ ตามมาตรการควบคุมโรค โควิด -19 อย่างเคร่งครัด


'