f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ลงวันที่ 05/12/2563
วันนี้ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหารหลวง
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ณ วิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

'