f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 07/05/2563

#กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
#รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่บริเวณหมวดทางหลวงสันกำแพง ในทางหลวงหมายเลข 1006 ตอน เชียงใหม่ – ออนหลวย ระหว่าง กม.10+050 – กม.10+100 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปลูกต้นมะม่วง 30 ต้น, ต้นฝรั่ง 30 ต้น รวมพื้นที่ปลูก 1 ไร่

????????????????????

#โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
#วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี_2563
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง


'