f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ลงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 ประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสรับรู้ข้อมูล /แสดงความคิดเห็น
ลงวันที่ 20/04/2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  2  โดยนายเอกนรินทร์  จินทะวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้
นายอาคม จุลธง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  นายไพบูลย์ ใจปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวงดอยสะเก็ด  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข  118  ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500
 การออกแบบโครงการฯ ออกแบบก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร  ความกว้างช่องจราจร 3.50 ม.  พร้อมระบบระบายน้ำ ก่อสร้างทางเท้าเต็มเขตทาง


'