f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 08/04/2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ติดตั้งระบบพ่นหมอกละอองน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  (PM2.5)  
ของจังหวัดเชียงใหม่โดยดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้แก่
Eทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 บริเวณทางแยกข่วงสิงห์ และทางแยกศาลเด็ก
Eทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง บนสะพานลอยคนเดินข้าม ที่ กม.7+730
Eทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว บนสะพานลอยคนเดินข้าม ที่ กม.1+180


'