f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน
ลงวันที่ 30/01/2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน  ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  ตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งวันที่  30  มกราคม  2562 ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์   2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5326 0676  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 114 ดาวน์โหลด

'