f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 14/06/2564 ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19)
2 26/12/2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
3 14/12/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1001
4 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
5 05/12/2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 25/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 จัดกิจกรรม พัฒนาและทำความสะอาดถนนมหิดล ทล.1141 “นามล้ำค่านครพิงค์ ไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ครั้งที่ 3”
7 23/11/2563 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
8 21/11/2563 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
9 10/08/2563 Big Cleaning Day ประจำปี 2563
10 17/07/2563 ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ส่งมอบหน้ากากผ้าอนามัยให้โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
11 14/07/2563 #ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์
12 07/05/2563 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
13 05/05/2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล (ทล.1141 ตลอดแนวถนนมหิดล)
14 22/04/2563 มาตรการป้องกัน covid-19
15 20/04/2563 มาตรการป้องกัน covid-19